Berichten over onderwijshuisvesting

  1. Hannneke_Veurink_CU
    Door Hanneke Veurink-Malda op 18 mei 2023 om 09:51

    Huisvesting van het Zaanse onderwijs

    In het Zaanstad Beraad van 16 mei j.l. is het IHP (Integraal HuisvestingsPlan) besproken. De nieuwste bouwplannen staan hierin met betrekking tot het onderwijs, zowel het primair als voortgezet onderwijs.

    Lees meer over "Huisvesting van het Zaanse onderwijs"