Bestuur

Het bestuur

Bestuur kiesvereniging ChristenUnie Zaanstad (contact: bestuur@zaanstad.christenunie.nl)

 

Voorzitter Eelco Holwerda
Secretaris Liana Verhoef
Promotor Dennis Oosterveld
Penningmeester Jan Paul van Otterloo

Alg. bestuurslid

Harmen Meijer

De kerntaken van het bestuur:

-        Contact met de leden

-        Zorg voor financiën

-        Contact met de fractie