Bestuur

Het bestuur

Bestuur kiesvereniging ChristenUnie Zaanstad (contact: bestuur@zaanstad.christenunie.nl)

 

Voorzitter Eelco Holwerda
Secretaris Minke Simonse
Promotor Shercinio Ware
Penningmeester Martin van der Steen

Alg. bestuurslid

De kerntaken van het bestuur:

-        Contact met de leden

-        Zorg voor financiën

-        Contact met de fractie