Huisvesting van het Zaanse onderwijs

brick-961818_1920.jpg
Hannneke_Veurink_CU
Door Hanneke Veurink-Malda op 18 mei 2023 om 09:51

Huisvesting van het Zaanse onderwijs

In het Zaanstad Beraad van 16 mei j.l. is het IHP (Integraal HuisvestingsPlan) besproken. De nieuwste bouwplannen staan hierin met betrekking tot het onderwijs, zowel het primair als voortgezet onderwijs.

In deze bijdrage wil ik vooral opmerkingen maken over het primair onderwijs, over het voortgezet onderwijs hebben wij niet zoveel toe te voegen.

We zijn heel blij met de ontwikkeling op gebied van de vergroening van de Pleinen en dat kan eigenlijk niet snel genoeg gaan wij willen wel aandacht voor vragen dat de buitenruimte eigenlijk meteen bij nieuwbouw al in het plan van Eisen moet worden meegenomen. Dat het niet sluitstuk is maar één van de onderdelen van plan van Eisen, want het is eigenlijk gewoon leslokaal en een essentieel onderdeel van een school. Dat mag niet als extraatje worden gezien. Verder zijn we blij met de 3 extra gymzalen die genoemd worden, een mooie beweging. We vrezen echter dat niet alle problemen rondom de logistiek met gym daarmee zijn opgelost. Het is echt een praktisch probleem waar veel scholen tegenaan lopen: lange afstanden af moeten leggen om bewegingsonderwijs te kunnen geven. Nu is de vraag wat is de overweging om deze 3 gymzalen te bouwen, maar ook: waar gaan we die laten? Want geld reserveren is een, maar ruimtereservering wordt nog wel spannend, denk ik. Het is niet de bedoeling om het plein op te offeren, het kan niet op het dak gebouwd worden.

De laatste vraag gaat over de verduurzaming. Kunnen wij daar niet wat sneller in gaan? Want op dit moment betalen schoolbesturen zich blauw aan de stookkosten, dat zal in de zomer dan niet zo’n groot probleem zijn, maar in de winter wordt dat weer een wereldwijd probleem. Dus hoe snel kunnen we daarin stappen zetten?

Labels: , , ,