Snelle vermindering aardgas gebruik ? Hybride warmtepomp

heat-pump-6209793.jpg
Andre_Schipper_CU
Door André Schipper op 10 maart 2022 om 09:00

Snelle vermindering aardgas gebruik ? Hybride warmtepomp

De tragische ontwikkelingen van de oekraine crisis heeft het besef dat we beter heel snel van het gas af moeten een onverwacht grote impuls gegeven. Op slag zijn warmtevisies die vooral op beleid voor de komende 10 jaar zijn bedacht eigenlijk al deels rijp voor de prullemand.

Er is nu niet alleen sprake van een wens/noodzaak ivm klimaat maar ook een dringende politieke noodzaak om van aardgas af te komen. Veel mensen komen nu al fors in de finaciele problemen en soms wordt men zelfs gedwongen het huis te verkopen. Wachten tot we weten of er voldoende geothermie is en langzaam de geesten rijp maken voor een lokaal of stadsbreed warmtenet lijkt geen aanvaardbare optie meer

In september 2021 heeft de CU bij de vaststelling van de warmtevisie m.b.v. een motie een poging gedaan om enige versnelling te bewerkstelligen door meer aandacht voor toepassing van hybride warmtepompen te vragen omdat andere opties of vertraagd zijn of dat er sprake is van langdurige processen
Deze motie is niet aangenomen maar deze hybride optie heeft door de crisis inmiddels sterk aan populariteit gewonnen

De voordelen van een hybride warmtepomp zijn groot .

  • Ongeveer de helft van het aardgas verbruik wordt bespaart . (Gasprijs 9-3-2022 is €2,37/m3 inc belasting en ODE Dus bij 1200m3 verbruik wordt 600m3 bespaart ongeveer €1400/jaar)
  • weinig installatietijd dus manuren vraagt
  • de kosten voor een eensgezinswoning beperkt zijn tot rond de 5000 euro
  • Er ongeveer 30% subsidie kan worden verkregen
  • Je geen aapassingen nodig hebt aan de radiatoren en heel beperkt aan het CV systeem
  • Er geen verzwaring van het elektriciteitsnet nodig is

Natuurlijk ben je dan nog niet vrij van fossiele brandstoffen, maar als Nederland slechts 20% bespaart hebben we geen Russisch gas nodig. In de toekomst is de verwachting dat aardgas vervangen wordt door waterstof. Dus groen wordt het toch.

Bovendien wordt ook in geval van warmtenet /stadswarmte , deze in veel gevallen voor een flink deel bijgestookt met aardgas (bestaande bouw). Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de biomassacentrale in Peldersveld.

Je kunt je afvragen of we niet beter eerst alle woningen goed moeten isoleren volgens de algemeen aanvaarde wijsheid van de trias energetica

Welnu de CU is er helemaal voor als bewoners hun huis goed isoleren. Het is echter niet een algemene oplossing voor alle woningen
Veel oudere wonigen zijn wel geisoleerd maar niet bijzonder goed. Het kost dan echter relatief veel om nog beter te isoleren en de besparing weegt dan nauwelijks op tegen de investering.
Dit soort grote ingrepen kan vaak beter op natuurlijke momenten b.v als je gaat verhuizen of grote ingrepen aan de woning doet

Overigens bestaat de lening "Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Zaanstad" nog steeds en na vragen aan het college blijkt daar nog zo een 4 miljoen beschikbaar te zijn . Deze lening was tot nu toe niet populair maar zou op dit moment mogelijk heel wat bewoners kunnen helpen

Wij pleiten ervoor om dit minimum leenbedrag nog te verlagen van €10.000 naar €5.000 zodat ook wanneer alleen voor aanschaf van een hybride wamtepomp gekozen wordt toch een lening verkregen kan worden .

Labels: ,