Veilig internetten

laptop-1842297.jpg
7. Noa Hartog 1.jpg 12. Christianne van den Dongen 1.jpg
Door Noa Hartog, Christianne van den Dongen op 8 februari 2022 om 12:00

Veilig internetten

We beschermen onze eigendommen. Je auto doe je op slot en je fiets ook, soms zelfs met een extra ketting zodat hij niet gestolen kan worden. Voor je huis zorg je goed, zodat hier ook niet zomaar iemand binnen kan komen. Dit doen we om onszelf en onze eigendommen te beschermen. Maar beschermen wij onszelf voldoende voor de gevaren op het internet? Zijn we daar net zo voorzichtig, of vergeten we onszelf te beschermen omdat het daar minder zichtbaar is?

De Christenunie wil je graag helpen om je bewuster te zijn van de noodzaak om ook online voorzichtig te zijn en te zorgen voor je veiligheid. Je wil natuurlijk niet dat jouw persoonlijke gegevens op straat komen te liggen of dat dieven jouw bankrekening leeghalen.

Cookies

 Sta je er wel eens bij stil hoe vaak je cookies accepteert om een website te kunnen bezoeken? Elke keer als je deze accepteert krijg een website toegang tot informatie over jou. Het is belangrijk om de cookie gegevens regelmatig van je laptop, telefoon of tablet te verwijderen, zodat de website of het bedrijf niet langer bij jouw informatie kan. 

Wachtwoorden

Op diverse websites moet je een account aanmaken met een wachtwoord. Hoe kies jij je wachtwoord? Meestal kies je iets wat je zelf makkelijk kan onthouden, bijvoorbeeld een naam en geboortejaar, met op het einde wellicht nog een leesteken. Tenslotte heb je misschien nog een letter veranderd naar een symbool of cijfer, waardoor je bijvoorbeeld uiteindelijk Christi@nne1998? krijgt. Dit heet een leetspeak. Als je deze methode gebruikt (woord + jaar + symbool + leetspeak) krijg je ongeveer 2.000.000 opties. Een hacker kan zo'n wachtwoord in ongeveer 2 seconden kraken. 

Je wil natuurlijk een wachtwoord dat zo veilig mogelijk is, maar je wil het wel kunnen onthouden. Tip: als je een wachtwoord kiest met vier willekeurige woorden, creëer je al een veel veiliger wachtwoord. Paarsvlokkenfietskaartje is een voorbeeld van zo’n veilig wachtwoord. De vier willekeurige woorden zijn 8 miljoen keer moeilijker te kraken dan een wachtwoord dat gemaakt is volgens de methode woord + jaar + symbool + leetspeak. Bovendien zijn die vier woorden op zich niet moeilijk te onthouden als je wat woorden kiest die bij je passen. 

Bij de meeste websites moet een wachtwoord minstens 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken bevatten. Uiteraard kan je voor de samenstelling van die vier woorden kijken op welke manier je die criteria toe wilt voegen om aan de eisen van de website te voldoen. Je hebt tegenwoordig voor veel websites een account nodig. Wees dus creatief en gebruik niet voor elke website hetzelfde wachtwoord; anders maak je het voor hackers heel erg makkelijk om in één keer bij al je informatie te komen. Gebruik dus je fantasie en maak het ze moeilijk, zodat je geen gemakkelijke prooi bent.

Digitale veiligheid in Zaanstad

Naast bovenstaande tips zijn er in Zaanstad vele initiatieven om de digitale veiligheid te vergroten. Het tegengaan van cybercriminaliteit is zelfs opgenomen in het integraal veiligheidsplan van de gemeente. Enkele van de acties om dit te kunnen bereiken worden hieronder omschreven: 

Het Regionaal Platform Cybercriminaliteitsbeheersing (RPC) organiseert verschillende bijeenkomsten en trainingen voor ondernemers: gister (7 februari j.l.) vond er bijvoorbeeld nog een gratis online training plaats om verdachte situaties te leren herkennen: “Altijd Alert”.  Het is belangrijk voor ondernemers om te weten hoe ze zich moeten weren tegen cybercriminelen om zo veilig digitaal te kunnen blijven ondernemen.
Een paar dagen geleden (2 februari j.l.) heeft er in Krommenie nog een informatiebijeenkomst voor senioren plaatsgevonden over zogeheten “babbeltrucs”: het aftroeven van persoonlijke digitale gegevens op slinkse wijze of door middel van smoesjes. Dit soort voorlichtingen zijn erg belangrijk, aangezien ouderen vaak slachtoffer worden van deze vorm van cybercriminaliteit. 

Verschillende basisscholen, waaronder OBS In ’t Veld en OBS Hannie Schaft in Zaandam, besteden steeds meer aandacht aan internetveiligheid. Het is cruciaal om kinderen, die steeds meer en al op steeds jongere leeftijd beïnvloed lijken te worden door het internet, aan te leren hoe ze veilig om kunnen gaan met het internet. Hierbij wordt er tevens sterk gefocust op online pesten, ook wel cyberpesten genoemd. Dit is een groeiend probleem dat stevig aangepakt zal moeten worden; het is goed als basisscholen hieraan hun steentje bijdragen.

Voor jongeren, van wie meer dan 90% in het bezit is van een mobiele telefoon, is internetveiligheid (en met name digitale weerbaarheid) ontzettend belangrijk. Volgens de GGD is het cruciaal dat ze kritisch leren omgaan met het internet. Op het moment leren ze dit vooral thuis en op school. Ouders hebben hier echter over het algemeen steeds meer moeite mee en in het onderwijs is het nog niet structureel ingebed. Toch kunnen middelbare scholen grote invloed hebben op de online weerbaarheid van hun leerlingen en zouden ouders en scholen elkaar kunnen helpen en versterken door afspraken maken en grenzen te stellen. Daarnaast zijn er vele projecten waarin de focus ligt op digitale weerbaarheid van jongeren. Eén daarvan is “Back On Track (BOT) in 075”; een project dat op dit moment in Zaanstad loopt om jongeren weerbaar te maken voor de risico’s van de online wereld. Ook digitale afpersing en andere online criminele activiteiten worden aangepakt. Op al deze manieren moet internetveiligheid onder jongeren, een zeer kwetsbare bevolkingsgroep, sterk worden vergroot.

Tenslotte zijn er meerdere websites die voorlichting geven over de meest voorkomende vormen van cybercriminaliteit. Tevens kan er aangifte worden gedaan bij de politie en komt er verder steeds meer hulp en voorlichting vanuit verschillende banken. Ook zo werken gemeente en andere partijen samen om cybercriminaliteit in Zaanstad terug te dringen. 

De Christenunie hoopt dat er binnen Zaanstad meer van dit soort initiatieven zullen komen en zal dit ook zeker aanmoedigen. Tevens zal zij er alles aan doen om informatie te verstrekken, tips te geven en hulp te bieden waar nodig, in het speciaal voor ondernemers, senioren, kinderen en jongeren. Zo vergroten we samen de online weerbaarheid van Zaankanters en zorgen we voor een veilige digitale omgeving. Help jij mee?

Labels: ,