ChristenUnie terugblik op 2020

Zonnepanelen installatie.jpg
CU-Logo-Lokaal-Impact-in-Cirkel-RGB.2.png
Door Webredactie op 25 maart 2021 om 15:00

ChristenUnie terugblik op 2020

In het jaarverslag van de gemeenteraad van Zaanstad is Christa Neefjes geïnterviewd. Bij dit interview zijn er niet alleen vragen gesteld aan Christa, maar stellen wij als Christenunie ook een vraag aan u stellen. Deze leest u onder onze terugblik op het afgelopen jaar.

Betaalbaar verduurzamen – ruimte voor ontmoeten – waardig ouder worden

Als kleine fractie zoek je veel samenwerking. Zo zijn wij als eerste in de bres gesprongen voor kleinere culturele instellingen die aanvankelijk niet gecompenseerd zouden worden voor de jaarlijkse verhoging van de huur. Ook hebben we met andere partijen de forse verhoging van de tarieven voor begraven kunnen voorkomen. Het voormalige PTT-gebouw op ’t Krimp in Zaandam bleek er niet de goede locatie voor te zijn. Maar we hebben ons ervoor ingezet om de ideeën voor een museum voor de Zaanse historie in Zaandam te bewaren voor betere tijden. We hopen dat in samenwerking met de historische verenigingen in de toekomst alsnog te kunnen realiseren.

Mede op ons initiatief zoekt het college naar meer geld dan de nu beschikbare 100.000 euro voor de zogenaamde stappensubsidie voor duurzame maatregelen. Deze populaire subsidie kan mensen het laatste zetje geven om hun eigen huis te verduurzamen. We willen ook in 2021 elke kans pakken om burgers te helpen te isoleren en hun warmteverbruik te verminderen. Op die manier hopen we de overgang naar gasloos verwarmen betaalbaar te houden. Dat we nu iets meer moeten betalen voor een duurzame en schone toekomst, horen we voor het milieu en onze (klein)kinderen over te hebben.

Ruimte voor ontmoeten blijft een belangrijk thema voor ChristenUnie. We hebben dan ook bij het bestemmingsplan voor de nieuwbouw bij de Houthavenkade afgedwongen dat de projectontwikkelaar in dat bouwplan voorziet in ruimten voor buurtinitiatieven of (jongeren)activiteiten als cultuur en sport. Met het oog op vergrijzing en groeiende eenzaamheid onder (oudere) inwoners willen we ook in 2021 ijveren voor meer ruimte voor ontmoetingen. In je stedenbouwkundig ontwerp kun je ook beïnvloeden dat mensen in looproutes elkaar makkelijker ontmoeten. Als je die wens als beleid vastlegt, heb je een houvast in je onderhandelingen met projectontwikkelaars.

Tenslotte is waardig ouder worden een speerpunt. Met de strategische agenda ‘Ouder worden in Zaanstad’ in de hand willen we ervoor zorgen dat ouderen meer gewaardeerd worden in plaats van afgeschreven. Om eenzaamheid tegen te gaan, moeten we ouderen ook voldoende zingeving blijven bieden en betrekken bij beleid dat over hen gaat. Ook in fysiek opzicht, denk aan parkeermogelijkheden, moeten we het hen makkelijk maken om te kunnen blijven meedoen aan de Zaanse samenleving.

De vraag van de ChristenUnie

Heeft u in uw buurt behoefte aan meer ruimte voor ontmoeting en hoe moet die er dan uitzien?
mail uw antwoord naar ons: fractie@christenuniezaanstad.nl.

Lees hier het hele jaarverslag van de gemeenteraad

Labels: ,