Onderzoek naar het Zaanse slavernijverleden.

Werkomstandigheden.jpg
Hannneke_Veurink_CU
Door Hanneke Veurink-Malda op 23 juni 2023 om 08:52

Onderzoek naar het Zaanse slavernijverleden.

Bij de behandeling van de voorjaarsnota besprak de gemeenteraad een motie over een onderzoek naar het Zaanse slavernijverleden. Dit vinden wij een goed idee, niet alleen om te zien wat er is gebeurd, maar ook om hieruit lessen te trekken voor vandaag. Want hoe helpen wij slavernij vandaag nog in de hand?

Weten van wat er in het verleden is gebeurd kan helpen om vandaag met elkaar te leven en samen de toekomst in te gaan. Daarom zullen wij dit amendement steunen. We vinden het daarbij wel belangrijk te benadrukken dat er zoveel mogelijk gebruikgemaakt moet worden van bestaand onderzoek, zoals het amendement ook noemt. Tegelijk moeten we er geen wonderen van verwachten. Er zijn meer zaken in het verleden gebeurd waarvan we wel weten en er toch weinig lering uit trekken. Wat het voornaamste is wat ons te doen staat is uiteindelijk elkaar in de ogen kijken, wat onze afkomst ook is en elkaar vasthouden omdat we de opdracht hebben met elkaar samen te leven. En ten slotte wil ik erop wijzen dat helaas slavernij nog altijd niet tot het verleden behoort. Wat dat betreft is het woord slavernijverleden ook wrang. Want, over niet geleerde lessen gesproken: Als Nederlanders hebben we ook vandaag nog ongeveer 10 miljoen mensen in lagelonenlanden voor ons aan het werk om ons consumptiegedrag in stand te houden. Ik hoop dat we van dit onderzoek mogen leren dat onze welvaart hier een hoge prijs heeft die elders op deze wereld betaald wordt. Een goede reden om steeds weer ons eigen consumptiegedrag en hoe we daarmee bijdragen aan slavernij onder de loep te nemen.

uitgesproken bijdrage van Hanneke Veurink-Malda op 20 juni 2023

Labels: ,