Spoorwegovergang Guisweg

F41F0A5D-C8A4-4E84-B248-A37E5CE95CEE.jpeg
CU-Logo-Lokaal-Impact-in-Cirkel-RGB.2.png
Door Webredactie op 7 april 2023 om 09:30

Spoorwegovergang Guisweg

De Guisweg is een punt welke al jaren een berucht punt is voor vele Zaankanters. Het wachten op treinen is voor zowel auto’s als fietsers een vervelend en lastig obstakel op weg naar school, werk, sport of weer naar huis. Een oplossing voor dit knelpunt is de afgelopen weken besproken in de gemeenteraad.

Als ChristenUnie Zaanstad hebben wij onze zorgen geuit over het te nemen besluit tijdens de raadsvergadering op 6 april. Het is voor ons niet duidelijk waarom wij nu onder grote druk een besluit moeten nemen waar een heleboel gemeenschapsgeld mee is gemoeid, maar nog belangrijker waarvan de impact op de omgeving nog onduidelijk is. En mogelijk strand dit project in de vele regels omtrent stikstof.

Als ChristenUnie zijn wij geen fan van gokken. Dat dit nu gebeurt met gemeenschapsgeld gaat ons dan ook echt te ver. Daarom verbaasd het ons dat een alternatief van het verdiepte spoor niet of nauwelijks wordt bespreken, terwijl dit een goedkopere optie blijkt te zijn. Of dit plan wel echt een oplossing is vragen wij ons dan ook oprecht af. De vele problemen van de spoorwegovergang zullen veranderen door de afrit in Oud-Koog die verdwijnt, een bijzondere constructie zorgt ervoor dat de auto’s de A8 alsnog op en af kunnen rijden, bij de fietstunnel is het de vraag of het de veiligheid wel echt verbeterd, en bij de schade die wordt aangebracht aan de natuur is het afwachten of deze wel weer echt hersteld.

Al met al genoeg vragen en zorgen waardoor wij als ChristenUnie tegen het huidige plan hebben gestemd. Voordat wij hiermee kunnen instemmen moet het doel én alternatief wel duidelijk hebben en wij vinden dat het huiswerk voor dit besluit nog niet af is. Dit is ook waarom wij de motie van de SP en DZ hebben mee-ingediend. Datzelfde argument geld ook voor amendement van D66 waar wij voor hebben gestemd. Helaas hebben een aantal moties en het amendement het niet gehaald, het raadsvoorstel zelf heeft wel een meerderheid van stemmen behaald.

Voordat wij voor kunnen instemmen met deze plannen zal het college toch met overtuigendere antwoorden moeten komen en niet zoveel haast willen maken. Deze haast zorgt er namelijk voor dat er aan de vele inwoners met vragen en grote twijfels geen recht gedaan wordt.

Labels: , ,