TikTok, Kerkklokken en steunfractieleden

11.1 Betrouwbare overheid.png
CU-Logo-Lokaal-Impact-in-Cirkel-RGB.2.png
Door Webredactie op 11 maart 2023 om 10:00

TikTok, Kerkklokken en steunfractieleden

De raadsvergadering van donderdag 9 maart was er een waar wij onze stem duidelijk hebben laten horen. Zo hebben wij 3 moties zelf ingediend en ook een aantal met andere partijen. Hier een kort overzichtje:

De drie moties hebben we zelf ingediend:

-Kerkklokken: de eerste riep op om kerken niet 5, maar 10 jaar de gelegenheid te geven een beroep te doen op een subsidie om het geluidsniveau van kerkklokken aan te passen. Deze motie werd aangenomen.

-minimum leeftijd steunfractieleden: de tweede motie ging over de minimumleeftijd voor steunfractieleden. Die is nu 18 jaar, maar onze motie haalde het waardoor nu een voorstel gemaakt zal gaan worden om deze minimumleeftijd op 16 jaar vast te zetten.

-TikTok verbod: de derde motie ging over het gebruik van TikTok door onze burgemeester. Wij riepen op hiermee te stoppen. Deze motie haalde het niet, maar wel leverde het een goed gesprek in de Raad op over dit onderwerp.

Verder hebben we nog wat voorstellen mee ingediend met andere partijen:

-geen uitkoop boeren: een amendement op de economische visie waardoor een zin werd geschrapt over het uitkopen van melkveehouderijen om stikstofruimte te creëren. Dit vonden wij een ongelukkig gekozen voorbeeld.

-Standplaatsenbeleid: ook bij de economische visie: een motie die opriep om te onderzoeken of het mogelijk is om eerder dan 2026 te komen met een standplaatsenbeleid. Wij vinden 2026 hiervoor veel te laat.

-MRA en natuur: en een amendement bij een voorstel over de Metropoolregio Amsterdam. In dat samenwerkingsverband is nu geen apart overleg over het onderwerp 'natuur'. Juist omdat de natuur zelf niet kan spreken, vinden wij het belangrijk om daar apart een stem aan te geven.

Deze drie mee ingediende voorstellen werden allemaal aangenomen.

Labels: , ,