Expertise over mantelzorg in elk wijkteam

Oude handen en zorg.jpg
CU-Logo-Lokaal-Impact-in-Cirkel-RGB.2.png
Door Webredactie op 31 januari 2023 om 20:38

Expertise over mantelzorg in elk wijkteam

Het werk dat mantelzorgers doen is belangrijk voor de samenleving, daarom is de ondersteuning voor de mensen die mantelzorg verlenen ook erg belangrijk UIt het actieplan blijkt dat in de afgelopen jaren binnen de Sociale Wijkteams (SWT’s) de basiskennis over mantelzorg is afgenomen, waarbij verschillen in kennisniveau zijn ontstaan tussen de verschillende SWT’s, waardoor ook de handelswijze per SWT verschilt. De ondersteuning van mantelzorgers lijdt hieronder en ongelijke behandeling is het gevolg. 

Onze vragen:

1) Door de wisselende kwaliteit van de basiskennis over mantelzorg binnen de verschillende SWT’s ontstaat een ongelijke aanpak van hulp aan mantelzorgers. Wat vindt het college van deze ongelijkheid?
2) Het SWT is de eerste plaats waar mantelzorgers naartoe kunnen voor ondersteuning. Zij moeten er dus vanuit kunnen gaan dat zij daar ook geholpen worden. Dat is nu al langere tijd lang niet altijd het geval doordat de SWT’s niet altijd voldoende zijn toegerust voor mantelzorgondersteuning. Hoe verhoudt dit zich tot het willen zijn van een betrouwbare en toegankelijke overheid?
3) Wat vindt het college van het idee om de ondersteuning van mantelzorgers zoals die nu bij de SWT’s ligt onder te brengen in een speciaal expertiseteam mantelzorg waar mantelzorgers laagdrempelig ondersteuning kunnen vragen, om zodoende de kwaliteit en bereikbaarheid van deze ondersteuning te verbeteren?

Op 26 januari werden deze vragen behandeld in het Zaanstad Beraad en heirover staat het volgende artikel in het NHD: (Artikel is hier te vinden op nhd.nl)

Medewerkers van de sociale wijkteams moeten meer weten over mantelzorgers en de problemen waar zij tegen aanlopen. Zij krijgen daarvoor bijspijkercursussen, maar eigenlijk is dat niet genoeg.

Bij het ene wijkteam weten ze beter welke ondersteuning een mantelzorger nodig heeft dan bij het andere. Dat betekent ook dat de ene mantelzorger beter geholpen wordt dan de andere, het is maar net waar je woont. Zaanstad heeft dat probleem vastgesteld in het laatste actieplan voor mantelzorgers. Behalve verschillen, is er bij alle teams ook een afname van de specifieke kennis over de mantelzorger vastgesteld.
CU-raadslid Hanneke Veurink vindt het onrechtvaardig dat uitgerekend de mantelzorgers die de samenleving heel veel zorgkosten besparen niet goed geholpen worden. Het minste dat zij verwacht is dat ergens in van de wijkteams iemand is die van alles rond mantelzorg op de hoogte is en die altijd door collega’s gebeld kan worden. Maar veel liever ziet zij dat alle wijkteams die expertise in huis hebben.

Aanbieders

Een van de oorzaken van de ontbrekende kennis is dat het verloop bij de wijkteams groot is. Personeel blijft vaak niet lang en bij elk vertrek gaat kennis verloren. De situatie is nog extra lastig omdat de wijkteams door drie verschillende commerciële aanbieders worden bemand. ,,Op die manier lopen we altijd achter de feiten aan’’, zegt Veurink. Het liefst zou zij het probleem snel en grondig aanpakken maar daarvoor is het te vroeg. ,,Er komt nog een evaluatie over de wijkteams en de Rekenkamer gaat onderzoek doen naar het functioneren van de wijkteams. Voor we iets kunnen doen moeten we wachten op de uitkomsten van die twee. Ondertussen wordt er wel iets gedaan aan het kennisniveau van de medewerkers.’’
Eerder pleitte Mantelzorgers Onder Elkaar al voor een expertisecentrum waar alle informatie die een mantelzorger nodig heeft, te vinden is. Veurink ondersteunt dat. ,,De vraag is dan alleen hoe je dat moet regelen. Als er toevallig in Zaandam een ruimte is, is dat wel heel ver weg voor iemand uit Krommenie. Er is ook geopperd om zo’n expertisecentrum in het Buitenhuis te maken. Maar dan heb je hetzelfde probleem dat het ver weg is.’’ Het Buitenhuis is een instelling in Wijdewormer waar mantelzorgers en de mensen voor wie zij zorgen even de dagelijkse sleur kunnen onderbreken.

Afhankelijk

Mantelzorgers kiezen niet voor hun taak, het overkomt ze. Een familielid, kennis of buur wordt afhankelijk van hulp en de naasten kunnen niet anders dan die zorg leveren. ,,Het is wel heel erg dat je in die situatie niet goed geholpen wordt door het wijkteam. Het is de eerste plaats waar mantelzorgers naartoe kunnen voor ondersteuning. Zij moeten er dus vanuit kunnen gaan dat zij daar ook geholpen worden.’’
Veurink verwijt het de medewerkers niet. ,,Integendeel, die doen veel goed werk. Maar er ligt veel te veel op hun bordje. Van armoede en schulden en een heleboel andere problemen tot mantelzorg. De wijkteams zijn voor veel inwoners hun contact met de gemeente. Uit de evaluatie moet blijken of het te veel is. Ik denk dat dat wel zo is. Je kunt niet overal alles van weten.’’

Labels: ,