Artikel 51 vragen m.b.t. TikTok

Smartphones
Hannneke_Veurink_CU
Door Hanneke Veurink-Malda op 12 november 2022 om 19:14

Artikel 51 vragen m.b.t. TikTok

De afgelopen tijd heeft onze burgemeester Jan Hamming de weg naar TikTok gevonden om met jongeren in contact te komen. Als ChristenUnie fractie zetten wij, hier in lijn met ons kamerlid Don Ceder, ernstige vraagtekens bij. 

Sinds enige tijd is onze burgemeester actief op TikTok, om via deze weg dichter bij jongeren in Zaanstad te kunnen komen.

De ChristenUnie deelt het verlangen om jongeren te bereiken en het contact met hen warm te houden en juicht initiatieven hiertoe van harte toe, maar is bezorgd over het gebruik van TikTok voor dit doel.

Daarom heeft de ChristenUnie de volgende vragen voor het college:

  1. Ishet college op de hoogte van de veiligheids- en privacyrisico’s voor TikTok-gebruikers?
  2. In hoeverre zijn de gegevens van de gemeente Zaanstad veilig wanneer de burgemeester TikTok gebruikt?
  3. Hoe verhoudt volgens het college het veiligheids- en privacybeleid van TikTok zich tot de wens om jongeren in Zaanstad te bereiken?
  4. Wat vindt het college ervan dat ook gegevens van lokale overheidsdiensten op deze manier in Chinese handen kunnen komen?
  5. Welk signaal denkt het college richting jongeren te geven met betrekking tot de veiligheid van TikTok wanneer de burgemeester zelf hier gebruik van maakt?

Labels: ,