Algemene beschouwing op de begroting 2023-2026

2 Euromunt.jpg
Hannneke_Veurink_CU
Door Hanneke Veurink-Malda op 28 oktober 2022 om 09:00

Algemene beschouwing op de begroting 2023-2026

Met de algemene beschouwing op de begroting voor de periode 2023-2027 konden wij als ChristenUnie Zaanstad onze mening en gedachten uiten over dit belangrijke onderwerp. Wij zijn positief over de sluitende begroting, maar zien zeker nog wel aandachtspunten.

Voorzitter,

De begroting die voor ons ligt ontvangen wij als ChristenUnie met gemengde gevoelens. Allereerst zijn we blij dat er weer een begroting is en we danken iedereen die eraan heeft meegewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Voor dit jaar is de begroting sluitend en daar zijn we blij om, maar de komende jaren wordt het spannend. En, laten we wel wezen...ook dit jaar wel. Want er zijn best wat dingen die ons zorgen baren in deze begroting. Rekenen we ons niet te rijk door uit te gaan van een lage rentestand, waar die inmiddels al flink gestegen is? Houden we voldoende rekening met de stijgende prijzen op alle fronten? 

In het licht van die onzekerheden kunnen wij niet instemmen met het afschaffen van de hondenbelasting. Als we vooral bestaand beleid willen gaan uitvoeren, waar wij op zich volledig achter staan, compliment daarvoor, hoe zit het dan met het beleid om de hondenbelasting alleen af te schaffen als dit financieel mogelijk is? Volgens ons is dit gezien de dreigende tekorten in de komende jaren nu geen verantwoorde keuze. Er is nog een manier om meer financiële slagkracht te creëren: het verhogen van de OZB, die nu in Zaanstad aan de lage kant is. Geen populaire maatregel, ik weet het, maar op die manier dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten en kunnen we meer doen voor de meest kwetsbaren in Zaanstad. Over deze beide belastingen zullen wij met een amendement komen.

Dan nog een zorg: de buurthuizen. Als ondersteuning van het goede werk wat zij doen is 100 000 euro gereserveerd. Dat is fijn. Maar is het genoeg? Dat weten we nog niet, omdat de evaluatie van de buurthuizen er nog niet is. Het mag niet gebeuren dat deze waardevolle plekken van ontmoeting en verbinding ten onder gaan aan onze zuinigheid. Wij overwegen een amendement om voor de zekerheid wat meer budget te reserveren, zodat de buurthuizen door kunnen. 

Waar we positief over zijn, zijn bijvoorbeeld de concrete plannen om schoolpleinen te vergroenen, het continueren van het werk van de brugfunctionarissen en de stappen met betrekking tot het isoleren van woningen. Ook het noodfonds ondersteunen wij van harte. Wel worden wij wel graag met spoed betrokken in de plannen voor de besteding hiervan.

Ten slotte ons grootste pijnpunt. Kerken en andere religieuze organisaties zijn volledig verdwenen uit de begroting. Zij zijn enorm waardevolle partners om als gemeente mee samen te werken. Ze hebben een groot netwerk in de stad en de dorpen, hebben een schat aan ervaring in zorg voor kwetsbare inwoners, zetten zich met indrukwekkende toewijding vrijwillig in en hebben iets te bieden waar onze samenleving niet zonder kan: zingeving, hoop, troost, woorden om uit te drukken wat er echt toe doet, waarom we er zijn en doen wat we doen. Maar als je deze begroting leest lijkt het wel of religie in Zaanstad niet voorkomt. Dat stemt ons somber. Door voorbij te gaan aan kerken en andere vindplaatsen van geloof doen we onszelf als Zaanstad tekort. Niet voor niets is deze maand een motie in de Tweede Kamer aangenomen die gemeenten aanmoedigt om het contact met religieuze organisaties warm te houden. Daarom een dringende oproep aan het college: blijf met deze partners in gesprek. Leer van hen. Zoek het goede voor elkaar. En laat u inspireren door de hoop die in hun leeft. Dan gaan we als Zaanstad, ondanks zorgen en onzekerheden, een mooi jaar tegemoet.

Dank u wel.

Hanneke Veurink-Malda
Fractievoorzitter ChristenUnie Zaanstad

Labels: , ,