Tijd voor reces - na een volle raadsvergadering

20220715_163801237_iOS.jpg
CU-Logo-Lokaal-Impact-in-Cirkel-RGB.2.png
Door Webredactie op 15 juli 2022 om 20:00

Tijd voor reces - na een volle raadsvergadering

Op donderdagavond 14 juli stond de laatste vergadering voor het welverdiende reces op de agenda. Met deze vergadering, met daarin onder andere de Kaderbrief 2023-2026, de derde onstluiting in Westerwatering en de startnotitie voor de ontwikkelingen van het PWN-terrein in Zaanstad-Noord, komt er een einde aan een bijzondere peridoe voor de nieuwe gemeenteraad en in het bijzonder onze nieuwe ChristenUnie fractie.

Sinds de verkiezingen van 16 maart jl. is er een nieuwe ChristenUnie fractie aan de slag gegaan in de Zaanse gemeenteraad. Met veel enthousiasme zijn wij aan de slag gegaan met de vele onderwerpen die de gemeenteraad behandelt. Dit kwam mooi samen in de kaderbrief voor de periode 2023 - 2026. Voor deze kaderbrief hebben wij een amendement samen met D66 ingediend over de huisvesting van het Zaans Museum, een motie met D66 en GroenLinks over ditzelfde onderwerp, en samen met CDA, SP en Partij voor de Dieren hebben wij een motie ingediend om een expertiseteam op te zetten die zich richt op de afhandeling van de toeslagenaffaire. De beide moties zijn aangenomen, het amendement heeft het helaas niet gered.

Het Zaans Museum

Veel mensen van binnen én buiten de Zaanstreek hebben het Zaans Museum bij de Zaanse Schans wel eens bezocht. De unieke Zaanse historie in de vorm van kunst is hier te vinden. Helaas voldoet dit gebouw niet meer aan de huidige eisen voor een modern museum met 200.000 bezoekers per jaar. Hier hebben wij samen met andere partijen aandacht voor gevraagd om te zorgen voor geld waarmee het museum ook een mooie opknapbeurt kan krijgen. Het Zaantheater, dat net als het Zaans Museum 25 jaar oud is, krijgt hiervoor wel geld om zo te blijven voldoen aan de huidige eisen die gelden voor de functie die het heeft. In het amendement vroegen wij voor een tekstuele aanpassing waarmee er ook echt geld vrij gemaakt zou gaan worden voor het Zaans Museum, deze heeft het helas niet gehaald. De motie waarin het college de opdracht krijgt om op zoek te gaan naar dit geld, heeft het wel gehaald. Hier zijn wij erg blij mee en wij zien uit naar een museum dat kan blijven bestaan op de mooie locatie waar zij nu is.

Expertiseteam afhandeling toeslagenaffaire

In de gemeente Zaanstad zijn er helaas veel gezinnen die zijn getroffen door de fouten die zijn gemaakt in de toeslagenaffaire. Een groot deel van deze gezinnen zoekt hulp via de sociale wijkteams, die elk hun eigen benadering van de hulp hebben om deze gezinnen te helpen. In de Zaanse gemeenteraad heeft de meedenkgroep toeslagenaffaire al verschillende malen gepleit voor een expertiseteam dat zich kan inzetten op een gelijke aanpak bij alle wijkteams. Dit expertiseteam, bestaande uit ervaringsdeskundigen, medewerkers van Sociale Wijkteams met specialistische kennis van de meervoudige problemen bij de afhandeling van de toeslagenaffaire én uit juristen die juridische ondersteuning kunnen bieden bij de complexe problemen die gedupeerden bij instanties tegenkomen.

Deze motie is aangenomen, waarmee het college de opdracht krijgt om zo spoedig mogelijk dit team op te starten en de benodigde financiering hiervoor te halen uit de tegemoetkoming vanuit het Rijk. De totale kosten hiervan moeten worden opgenomen in de begroting die komende oktober aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Integrale gebiedsvisie Westzaan

In het Zaanstad beraad van 2 juni jl. sprak Sietse Oppenhuizen namens de ChristenUnie over het belang van de waterkwaliteit in de polder van Westzaan. Deze bijdrage kan u hier teruglezen. Dit heeft tot een amendement geleid samen met CDA, POV, VVD en DZ waarin er eerst om een uitvoeringsplan wordt gevraagd, alvorens er over gegaan wordt tot actie. Met het amendement is dit ook echt verankerd in het besluit voor een integrale gebiedsvisie polder Westzaan.

Derde ontsluiting Westerwatering

Al vele jaren is het een wens vanuit de ChristenUnie om een derde ontsluiting voor Westerwatering uit te werken. Dit heeft André Schipper in het verleden al enkele keren aangekaart in verschillende vergaderingen. Nu samen met VVD, SP, PVDA en DZ hebben wij een motie ingediend om een derde ontsluiting ter hoogte van de Vincent van Goghweg nu ook echt te gaan onderzoeken. Deze motie is met een ruime meerderheid aangenomen.

Reces

Voor nu is het tijd om tot rust te komen in het reces. Wij blijven met veel plezier genieten van ons werk in de gemeenteraad waarmee wij onze veelzijdige gemeente steeds een beetje mooier mogen maken. WIj blijven dan ook genieten van de mooie natuur in en buiten de stad. Blijft u ook genieten van onze mooie groene gebieden of de bijzondere Zaanse gebouwen deze zomer?

Labels: , , ,