Gemeente afwachtend over aansluiting bij Schuldpauzeknop

ChristenUnie_Blog_Schuldenrust.jpg
CU-Logo-Lokaal-Impact-in-Cirkel-RGB.2.png
Door Webredactie op 22 juni 2022 om 20:28

Gemeente afwachtend over aansluiting bij Schuldpauzeknop

Zaanstad heeft geen inzicht in het precieze aantal inwoners dat zich tot de gemeente en Sociale Wijkteams heeft gewend in verband met financiële problemen: deze aantallen worden niet geregistreerd. ‘Wel ontvangen wij signalen vanuit de wijkteams dat zich langzaamaan meer mensen melden die financiële problemen ervaren of voorzien.’

Dat schrijft het college in antwoord op vragen van steunfractielid Minke Simonse van de ChristenUnie. Onder meer de nasleep van corona, de algehele inflatie en de stijgende energielasten lijken daar de oorzaak van te zijn. Ook het aantal vroegsignaleringen die binnenkomen van bijvoorveeld zorgverzekeraars en energiemaatschappijen stijgt, maar deze aantallen wisselen sterk per maand (januari 773, februari 689, maart 871, april 703) en laten daarom niet het hele plaatje zien.

Vroegsignalering

Doordat vroegsignalering voor het eerst in de tweede helft van vorig jaar is ingevoerd, is een vergelijking met voorgaande jaren ook nog niet te maken. Ten opzichte van de laatste drie maanden van 2021 gaat het om een gemiddelde stijging van 50 signalen per maand, aldus het college. ‘Deze ontwikkelingen hebben tot nu nog niet geleid tot een noemenswaardige stijging van het aantal inwoners dat wordt doorgeleid naar een schuldsaneringstraject. Wij verwachten dat het aantal mensen dat zich meldt in verband met financiële problemen dit jaar verder zal stijgen.’

Landelijke pauzeknop

De ChristenUnie stelde voor aansluiting te zoeken bij de coalitie van gemeenten die een Landelijke Schuldpauzeknop voorbereiden om schuldenrust te creëren in deze moeilijke tijden. Het college onderschrijft dat idee, maar wil eerst de verdere uitwerking afwachten. ‘De betrokken partijen hebben pilots uitgevoerd en naar aanleiding van die pilots verbeterpunten opgenomen in het voorstel aan de minister, onder meer landelijke opschaling, zoveel mogelijk schuldeisers aansluiten, vaste afspraken maken over acceptatie van de pauzeknop en zorgdragen voor een digitale infrastructuur.’ Een concreet plan ligt er nog niet.

Maatwerk

‘In Zaanstad zetten we in gevallen waar dat nodig en mogelijk is al middelen in om voor de inwoner schuldenrust te creëren,’ schrijft het college, waarbij in alle gevallen nu nog maatwerk moet worden geleverd. ‘In de wet is al een mogelijkheid opgenomen om invorderingen stop te zetten. Dat is het breed moratorium. Gedurende het breed moratorium – maximaal zes maanden – worden alle incasso- en executiemaatregelen tijdelijk stopgezet.’ Dit is echter bedoeld als laatste redmiddel en is aan veel voorwaarden gebonden. De voorgestelde pauzeknop werkt sneller, eerder en goedkoper.

Bron van artikel: https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/98970/gemeente-afwachtend-over-aansluiting-bij-schuldpauzeknop/

Bijlagen

Deel dit bericht

Labels: ,