Brak water in de Westzaanse polder, slecht idee!

Schaatsen-1.jpg
4. Sietse Oppenhuizen 1.jpg CU-Logo-Lokaal-Impact-in-Cirkel-RGB.2.png
Door Sietse Oppenhuizen, Webredactie op 3 juni 2022 om 15:00

Brak water in de Westzaanse polder, slecht idee!

De polder van Westzaan is een belangrijke plek voor ons als Zaankanters. Het is een groene plek om te recreëren, te werken en dienen als ademplek voor ons als stad. Het plan om zout water toe te laten in de polder en zo dus brak water te creëren is een zeer ingrijpende verandering. Sietse Oppenhuizen laat in zijn bijdrage horen wat de ChristenUnie hiervan vindt en stelt een aantal vragen. Schaatsen door deze mooie natuur, zal steeds lastiger gaan worden.

De polder Westzaan is een mooi agrarische cultuurlandschap. Echt één van de kenmerkende stukken in de Zaanstreek deels ontstaan door menselijk ingrijpen.

De ChristenUnie is altijd voorstander van vergroting van de biodiversiteit, verbeteren van de waterkwaliteit en goed watermanagement. Alles om nog meer te genieten van deze prachtige natuur.

Twijfels zijn er bij de oplossingsrichting: het verbrakken. Verbrakken en een boerenbedrijf gaat, voorzichtig uitgedrukt, wel een lastig huwelijk worden. En zonder de boeren als natuurbeheerders, heb je de kans dat de gewenste weidevogels grotendeels verdwijnen. Of je bent genoodzaakt om extra geld uit te trekken om de weidegebieden te maaien, iets waar we nu een prachtige natuurlijke oplossing voor hebben.

Bereidheid om mee te denken is er wel, maar wordt er ook echt naar de vragen van de boeren geluisterd? Wanneer komen de door hun gevraagde cijfers op tafel? Wat gaat er voor hun echt veranderen? Hoe schoon is bijvoorbeeld het brakke water in het Noordzeekanaal? En wordt dit dan ook doorlopend in de gaten gehouden? Daarnaast lijkt het ook logisch dat de polder in het zuiden juist het meest brak wordt en laat daar nu juist de meeste weidegebieden voor de boeren liggen. Kortom een dringende oproep om echt samen met de boeren naar een echte oplossing te zoeken.

Het brakke water komt tot in de aangrenzende dorpen en wijken en heeft zeer waarschijnlijk effect op de daar aanwezige bomen, planten en ook tuinen. Hoe kijkt u hier tegen aan? Brak water kan je moeilijk gebruiken om je tuin te besproeien en dus zal er meer leidingwater worden verbruikt. Als schaatsliefhebber heb ik echt een uitdaging: schaatsen op een brakke Gouw of Reef kan je echt vergeten.

Afsluitend de volgende vragen:

·         vindt de wethouder dat voldoende duidelijk is wat de gevolgen voor de lange termijn zijn?

Dan heb ik het dus over de duidelijkheid voor de boeren en de aangrenzende dorpen en wijken met hun tuinen, het publiek groen en de bomen.

·         zijn deze acceptabel, of creëren we alleen een nieuw probleem zo?

·         Vindt de wethouder dat de boeren voldoende antwoord hebben gekregen op hun vragen? En zo nee, hoe snel gaat u hun daarin voorzien?

·         Is verbrakken de enige oplossing om te voldoen aan de Natura2000 opgave of zijn er ook andere oplossingen mogelijk? En hoe dwingend is Natura 2000?

·         Hoe kan er gesproken worden over een pact als de boeren(zoals duidelijk wordt uit de insprekers) de verbrakking niet zien zitten?

Afsluitend willen we echt de oproep doen om eerst gedegen onderzoek naar de effecten van verbrakking in het gehele gebied te doen(en dan dus het gebied tussen Noordzeekanaal, Nauernasche vaart en de Zaan)en dan pas koers te bepalen. En het niet anders om te doen.

Labels: ,