Reactie van de ChristenUnie op de GR2022 uitslag

20180314_193806243_iOS.jpg
Hannneke_Veurink_CU
Door Hanneke Veurink-Malda op 23 maart 2022 om 09:59

Reactie van de ChristenUnie op de GR2022 uitslag

de ChristenUnie is na deze verkiezingsuitslag dankbaar en bescheiden. Dankbaar voor de kans om ook de komende vier jaar vanuit overtuiging het christelijke geluid te laten horen in deze raad. Bescheiden vanwege de kleine plek die we innemen, maar met grote passie om ons te blijven inspannen om met elkaar recht te doen in Zaanstad.

Voor we daaraan gaan beginnen past allereerst een felicitatie voor ieder die een zetel heeft gekregen. Wij mogen de Zaanse samenleving hier vertegenwoordigen. En niet alleen onze kiezers, maar alle inwoners van Zaanstad.
We feliciteren de partijen die gegroeid zijn. Alhoewel de POV de grootste fractie mag vormen, moeten we ons realiseren dat er geen enkele fractie echt groot is. Meer dan ooit zullen we moeten luisteren naar elkaar en de samenwerking zoeken. Onze voorkeur qua vorm gaat daarbij uit naar een coalitieakkoord dat steunt op een meerderheid.

 

Hoewel de bestaande coalitie door zou kunnen, past het de POV om de formatiehandschoen op te pakken. De genoemde broodnodige samenwerking in het achterhoofd houdend, zal dit op een constructieve en verbindende manier moeten gaan plaatsvinden, in dienst van onze inwoners. De keuze voor een hierbij passende informateur laten we graag aan de POV. Transparantie hebben wij hoog in het vaandel. Toch denken we dat formatiegesprekken gezien de kwetsbare aard van het proces beter achter gesloten deuren plaats kunnen vinden. Met regelmatig een tussentijdse update over de stand van zaken, dat wel.

We hopen dat de goede dingen die de afgelopen jaren zijn ingezet en die een lange adem vragen ook in de komende jaren doorgang zullen vinden. Ik denk dan aan Pact Poelenburg. Laten we de lijn die daar is begonnen blijven volgen. Ook denk ik aan wonen. Met onze vele en mooie bouwplannen moeten we ruimte houden voor voorzieningen. Voor groen om op adem te komen, voor sportaccomodaties, voor ontmoetingsplekken die een buurt een hart geven. Ten slotte denk ik aan kwetsbare groepen. Nieuwkomers, inwoners die in armoede leven, kinderen in de jeugdzorg, ouderen, mensen die in allerlei vormen met discriminatie te maken krijgen. We moeten blijvend aandacht voor hen hebben en een stem geven aan wie niet spreekt.

De komende jaren wachten ons grote uitdagingen. Energietransitie en isolatie van woningen, woningtekort, armoede, Jeugdzorg, WMO. In het afgelopen jaar waarin ik heb meegedraaid heb ik de POV leren kennen als een partij die scherp ziet waar het misgaat. Nu ligt de bal bij hen om een oplossing te zoeken hoe het wel moet, in samenwerking met een coalitie. Een plek voor de ChristenUnie ligt daarin niet erg voor de hand, al staan we, zoals u ons kent, altijd open voor gesprek.

Ik wens ons allemaal veel wijsheid toe.

Labels: ,