Volgend jaar nog zwemmen bij de Jagersplas?

Kind spelen strand
Hannneke_Veurink_CU
Door Hanneke Veurink-Malda op 25 augustus 2021 om 18:00

Volgend jaar nog zwemmen bij de Jagersplas?

In de raadsinformatiebrief van 22 juni jl. werd de raad geïnformeerd over te treffen maatregelen om de zwemwaterkwaliteit van de Jagersplas te verbeteren. Noodzakelijk, want als dit jaar geen verbetering optreedt zal de kwaliteit vijf jaar achter elkaar als slecht beoordeeld zijn, wat betekent dat het zwemmen op deze plek ontmoedigd zal moeten gaan worden. 

Ook wordt in deze brief gesteld dat blauwalg op deze locatie verleden tijd is. 

Op de website https://www.zwemwater.nl/ is inmiddels te lezen dat toch weer blauwalg is aangetroffen in de Jagersplas en dat de zwemwaterkwaliteit als slecht beoordeeld wordt.

Op warme zomerdagen vinden veel van onze inwoners verkoeling in het water van de Jagersplas. 

Als ChristenUnie Zaanstad hebben wij hierover de volgende schriftelijke vragen:

  1. Ziet het College het grote belang van deze plek van verkoeling ook in? 
  2. Wat wil het College eraan doen om te zorgen dat deze ook beschikbaar blijft in de hete zomers die ons nog wachten? 
  3. Zijn de genomen maatregelen hiervoor afdoende? Zo niet, is het College bereid om extra maatregelen te nemen?

Labels: