Algemene beschouwingen op de Voorjaarsnota 2021 - 2025

Windmolens tulpenveld
Christa_Neefjes_CU
Door Christa Neefjes op 24 juni 2021 om 19:30

Algemene beschouwingen op de Voorjaarsnota 2021 - 2025

Molen op de wind houden

Dit is een tijd van zon en wolken. Zon, omdat het coronavirus lijkt bedwongen en we klaar staan om het leven weer op te pakken. Wolken, omdat er achter de voordeur van het Zaanse Stadhuis gedoe is. Het zou heel triest zijn als goede plannen en geweldige inzet van velen in dit huis stuklopen op slechte samenwerking.

Juist nu de Voorjaarsnota melding maakt van de stappen vooruit die we maken: er worden woningen gebouwd, inwoners zijn bezig met funderingsherstel en verduurzaming van hun huizen. Er zijn of worden visies vastgesteld: Bomen, Klimaatadaptatie en Mobiliteit, Bedrijventerreinen, Toerisme en Horeca, en meer. Om de ‘molen op de wind te houden’ is het nodig dat hier een nieuwe wind gaat waaien zodat deze visies ook allemaal uitgevoerd kunnen worden.

De volgende punten wil de ChristenUnie bespreken en aan het College meegeven.

 1. Coronagelden, investeringen, ruimtelijke ontwikkelingen en koppelkansen.
  Naast Coronagelden komen er extra gelden naar Zaanstad zoals de Woningbouwimpuls en de Regiodeal ZaanIJ waarmee we de ambitie van Pact Poelenburg dichterbij kunnen brengen. Goed gedaan! We zijn blij met de keuze om niet te bezuinigen maar juist door te zetten en ons ‘uit de crisis te investeren’. We zien de ‘koppelkansen’ helaas nog niet zo duidelijk. We dienen een motie in om lokale en duurzame inkoop en werkgelegenheid te bevorderen.
 2. Voorzieningen in (nieuwe) wijken.
  Er is gelukkig steeds meer aandacht voor voorzieningen in de stad. Voor zover deze nog niet betaald kunnen worden (uiteindelijk wel via de OZB) kan het Transformatiefonds mogelijk ingezet worden. Want blijf investeren in ruimte voor ontmoeting, voor groen en ‘speelruimte’ in de stad! Als mensen uit hun huizen komen omdat buiten iets te doen is, doen we ook iets aan het voorkomen van eenzaamheid. We willen graag een update over de Buurthuizen na corona en zien uit naar de totstandkoming van de Maatschappelijke Visie als complement van de (fysieke) Omgevingsvisie. Tijdens de ideeënmarkt werd een betere verwelkoming voor nieuwe bewoners voorgesteld. In overleg met de indienster heeft de ChristenUnie een motie voorbereid om in nieuwe buurten kort na de oplevering een bewonersbijeenkomst te organiseren.
 3. Natuur en klimaat.
  Bloemenlinten zijn een groot succes! Een relatief kleine investering die bijdraagt aan herstel van biodiversiteit en die de stad mooier maakt, net als de nieuwe bomenaanplant. Blijf inzetten op het terugdringen van stikstofuitstoot en CO2. Het budget voor Stappensubsidie was op 20 mei al op. Dat is jammer! Isolatie van onze oudere woningvoorraad is één van de simpelste manieren en altijd goed. Een nieuwe motie lijkt ons overbodig. De ChristenUnie wil gewoon dat de aangenomen motie 25 Stappensubsidie uit november ook wordt uitgevoerd.
 4. Tariefstijging begraven.
  Bij de vorige Begroting is tijdelijk ruimte gevonden om de leges grafrechten niet te laten stijgen met de belofte om een structurele oplossing te vinden. Wij willen het College aan deze belofte houden en vragen u om bij de begroting met een voorstel te komen.
 5. Na corona – herdenken en vieren
  De gunstige ontwikkeling van besmettingscijfers en de vaccinatiegraad geven goede hoop op een eind-in-zicht van allerlei beperkende COVID-maatregelen. We winkelen alweer en de horeca gaat versneld open. We kunnen voorzichtig op vakantie. Na de zomer starten de scholen, zullen we minder thuiswerken, zullen sport en het culturele leven verder op gang komen. De economie herstelt en de samenleving blijkt veerkrachtig!
  Maar. Er is veel schade geleden, mensen hebben geliefden verloren, zijn hun gezondheid, baan of onderneming kwijt en worstelen nog met de (financiële) gevolgen. Er is, vooral door jongeren, eenzaamheid en een onzekerheid ervaren die niet zomaar voorbij is. Het zou goed zijn om daar een gezamenlijk moment bij stil te staan alvorens ‘schouder aan schouder’ weer verder te gaan! De ChristenUnie heeft een motie voorbereid die oproept om in september of oktober een Herdenking te (laten) organiseren voor de hele stad. Een bijeenkomst voor en door inwoners en organisaties om verdriet een plaats te geven en te delen wat ons troost en hoop geeft. Met mogelijk aansluitend een dag om het einde van deze coronatijd te vieren.
 6. Nieuw perspectief bieden aan onze jeugd – blijven meedoen en uitzicht op werk
  Tot slot kiest de ChristenUnie voor kansen voor onze jeugd en maatregelen die ervoor zorgen dat iedereen meedoet. Het is belangrijk om na corona een nieuw perspectief te bieden aan echt iedereen! Er is een overschot op de Jaarrekening 2020. Wij zien dit graag gebruikt voor dit doel in plaats van het te laten terugvloeien in de Algemene Reserve. Dit geld is nú nodig, om de crisis te boven te komen en dat is precies waar een Algemene Reserve voor bedoeld is.

Deze keer wil ik afsluiten met het refrein van het liedje – Geloven – van Youp Van ’t Hek. In een opsomming van de donkere wolken boven de samenleving zingt hij dit refrein. Het lied eindigt met twee herkenbare vragen. Ik geloof dat daar, mits oprecht gesteld, een antwoord op komt.

Maar toch, en toch. En toch, en toch. En toch, en toch. En toch…
Blijf ik geloven in de bloemen en de lente – De lente met zijn jonge milde groen
Ik blijf geloven in de kracht en de – Talenten die iets aan onze wereld willen doen
Ik blijf geloven in het kind dat niet kan liegen – Mijn kleinzoon met zijn lief en blij gezicht Ik blijf geloven in de vogels die nog vliegen – Ik blijf geloven, ik blijf geloven in het licht Geloven in het licht – De wereld die moet vechten
Geloven in het licht – We mogen niet kapot
Geloven in het licht – En wie is onze herder
Geloven in het licht – En waar is toch die God?

Labels: ,