De afgelopen week in Zaanstad

Oude handen en zorg.jpg
CU-Logo-Lokaal-Impact-in-Cirkel-RGB.2.png
Door Webredactie op 19 september 2018 om 15:00

De afgelopen week in Zaanstad

Op dinsdag tijdens de inloopbijeenkomst Ouder Worden in Zaanstad wordt het informatieboekje Langer Thuis Wonen gepresenteerd. Hierin staat een duidelijk overzicht van organisaties en personen die hierin helpen. Naast websites gelukkig ook een ouderwets telefoonnummer. Gewoon van mens tot mens even praten is nog altijd het prettigst en meestal ook sneller. 
Alle info op: https://langerthuiswonen.zaanstad.nl/

De informatiemarkt is helaas niet erg druk bezocht. In de twee kringgesprekken met bewoners en wethouders blijken ‘wonen’ en (dreigende) eenzaamheid belangrijkste onderwerpen. Er moeten meer woningen voor kleine huishoudens komen en hulp bij verhuizing. In elk buurtje zou een inloopplek of buurtcafé moeten zijn, stelt een van de aanwezigen. Laagdrempelig om even onder de mensen te kunnen zijn als je alleenstaand bent. Dat ben ik helemaal met hem eens.

Donderdagavond worden we bijgepraat over de ontwikkelingen op weg naar de Omgevingsvisie en spreken we met de fracties over het proces van de nieuwe Cultuurvisie. Waar moet de nieuwe Cultuurvisie een antwoord op geven? Met welke uitgangspunten gaan we het gesprek met de stad aan?
Ons voorstel is om allereerst de betekenis van Cultuur te ontdekken want dat bepaalt hoeveel het je waard is. Er is veel meer cultuur in onze stad dan de lage plek op de ladder t.o.v. andere steden doet vermoeden. Ga op zoek naar al die kleine cultuurinitiatieven en verbind ze met elkaar en met de ‘grote’ en gesubsidieerde organisaties. Breng samenhang aan en wissel kennis uit. Deel huisvesting en faciliteiten. Dan versterken we elkaar en groeit cultuur als geheel.
We hopen dat er veel gebruik gemaakt zal worden van de uitnodiging om mee te spreken over de toekomst van Cultuur in Zaanstad!

Vrijdag is het tweejaarlijks MRA-congres. In Hilversum luistert een volle theaterzaal naar de uitdagende, inspirerende en tot nadenken stemmende toespraken van Paul Scheffer en Diederik Samsom over de toekomst van onze metropoolregio in het licht van het toenemend aantal inwoners, woningbouw, arbeidsmarkt en mobiliteit en de noodzakelijke energietransitie. Onderwerpen die daarna in deelsessies verder worden uitgediept.
De boodschap is duidelijk: samenwerken moet, en blijf niet praten maar ga iets doen!

Deel dit bericht

Labels: