Algemene beschouwing Voorjaarsnota 2023-2027

IMG_3743.jpeg
Hannneke_Veurink_CU
Door Hanneke Veurink-Malda op 9 juni 2023 om 08:51

Algemene beschouwing Voorjaarsnota 2023-2027

De trend dat niet dat wat ons als mensen samenbindt de meeste aandacht krijgt, maar eerder dat wat ons van elkaar scheidt gaat helaas ook Zaanstad niet voorbij. Verschillen van mening worden uitvergroot. We dreigen van elkaar vervreemd te raken. 

Maar we staan voor grote uitdagingen en hebben elkaar heel hard nodig. Als politiek, maar ook en juist als inwoners van Zaanstad. Kwetsbaren kunnen bij tegenslag de klappen moeilijk opvangen. Dat zullen we dus samen en voor elkaar moeten doen. Maar zien we de kwetsbaren wel? En wie zijn ze eigenlijk?

Ik denk dan aan inwoners met een krappe beurs die door de hoge prijzen financieel in de knel komen, aan nieuwkomers die hun draai hier moeten vinden, aan jongeren die zoeken naar hun identiteit en of ze wel leuk gevonden worden, aan ex-gedetineerden en aan ouderen. Durven we hen in de ogen te kijken? Wie dat in ieder geval wel durven zijn onze mantelzorgers. Hierbij een groot compliment voor hen. Mantelzorgers zijn een voorbeeld van inzet en liefde in de praktijk, dat navolging verdient. Net zoals pleegouders trouwens en al die andere helden die zich vrijwillig inzetten om eenzaamheid of armoede te bestrijden.

Om kwetsbaren te helpen de klappen op te vangen, moeten we het voorbeeld van deze helden volgen om recht te doen en mensen echt te helpen vooruit te komen in plaats van dieper de put in. De ChristenUnie vindt het daarom verontrustend dat er minder aan schuldpreventie is toegekomen dan gepland en dat er minder re-integratiegesprekken met Zaanse gedetineerden zijn gevoerd dan de bedoeling was. Juist dergelijke preventie kan grotere problemen en hogere kosten voorkomen.  roblemen en kosten die anders soms van generatie op generatie overgaan. 

Een goed voorbeeld waar vrijwillige inzet en preventie elkaar ontmoeten is De Bron in Poelenburg. Wij zullen met een motie komen om deze plek van ontmoeting te steunen. Voor de zorg voor Zaanse gedetineerden zien wij graag de mogelijkheid verkend van samenwerking met de diaconale stichting De Sluis die al in het JCZ werkzaam is. Zorgelijk zijn ook de uitgestelde grote uitgaven, in een tijd dat kosten alleen maar stijgen.

En dan is er nog de donderwolk van financiële tekorten die boven ons hangt wanneer het Rijk niet over de brug komt. We begrijpen de keuze om ervan uit te gaan dat hiervoor een oplossing komt, maar zeker is dit natuurlijk allerminst. Als ChristenUnie steunen we van harte de denklijn om meer te werken vanuit vertrouwen en meer over te laten aan stad, dorpen en partners. Er zit enorm veel slagkracht in onze Zaanse inwoners. Laten we die ruimte geven waar dat kan en er de vruchten van plukken. Zuinig zijn op personeel lijkt ons inderdaad broodnodig, want veel zaken piepen en kraken op dit moment door gebrek aan menskracht waardoor het soms niet lukt recht te doen aan onze inwoners. Naar de concrete ideeën over het genereren van extra inkomsten zijn we zeer benieuwd.

Voorzitter, uit de Bijbel leer ik dat in kwetsbaarheid Gods kracht zichtbaar wordt. Laten we daarom ook in financieel zware tijden met overtuiging en volle inzet juist dat wat kwetsbaar is in Zaanstad blijven beschermen en koesteren.

Dank u wel.